#95 YDK Yapı
Firma Adı : YDK Yapı
Adres : Silivri / İstanbul-Avrupa Alibey Mahallesi, Çetinkaya Cad. No:97 K.2 D.5

İstanbul (Avr) - Silivri - Alibey Mahallesi

Yetkili :
Telefon : +90 212 7282110
GSM : +90
Web adresi : ydkyapi.com
E-posta :
Hizmet :
Ürünler :
Görüntüleme : 494
Açıklama :

YDK YAPI 9 Ocak 2011 tarih ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 627. Sayfasında yayınlanarak, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Çetinkaya Cad. No:97 K.2 D.5 adresinde faaliyetine başlamıştır. Şirketin amaç ve faaliyet konusu, her türlü inşaat işleri yapmak, satmak, kendi hesabına arsalar alıp bunlar üzerinde veya başkalarına ait araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş merkezleri, fabrikalar, yollar, barajlar ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler inşaa etmek, kiraya vermek, yurt içinde veya dışında kapalı zarfla teklif verme, açık arttırma veya eksiltme, teklif ya da pazarlık usulü ile inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, ihaleye çıkarılan işlere artttırma veya eksiltme, teklif ya da pazarlık usulü ile inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, ihaleye çıkarılan işlere dair teklif vermek, gereğinde işleri üstlenmek ve teslim etmek, prefabrike yapılar, havuz inşaatları, her türlü dekorasyon işleri yapmak, her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peysaj mimarisi ve çevre düzenlemesi kapsamında mimarlık mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplamalar, teknik danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak ve bunlarla ilgili hizmet grupları kurmak ve işletmek, kadastro, yol, su, kanalizasyon, boru hattı ve parselasyon planlamalarının yapımı, İslah-İmar Planları yapımı ve uygulamaları, her türlü gayrimenkulle ilgili oalrak tapuy daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid işleri ile parselasyon çalışmalarının gerçekleştirilmek amacı ile teşekkül etmiş bir kuruluştur.

Yorumlar