Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn

Üyelik Sözleşmesi

emlaksearch uygulamasına üye olduğunuz andan itibaren, aşağıda belirtilen ve Emlaksearch e üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hükümleri bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Uygulama’ya üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Üyelik Sözleşmesi’nin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metni okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız; bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Uygulama’da yer alan her türlü açıklama veya benzeri sair politika belgeleri geçerlidir.

1. TARAFLAR ve KONU

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye olarak Uygulama’yı kullanan kişiler için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız EmlapCep’e üye olmayınız.

1.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi emlakserch.com  Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) ile Üye arasında, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’ni Uygulama üzerinden elektronik olarak onayladığı anda yürürlüğe girmiştir.

1.3 Uygulama, Üyeler’in, gayrimenkul satma, satın alma, kiralama veya kiraya verme amacı ile diğer Üyeler ve Kurumsal Üyeler ile İlan ve Talep yayını aracılığı ile iletişime geçmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda işbu Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in Uygulama üzerindeki faaliyetleri ve paylaşımlarına ilişkin kural ve koşulları düzenlemek ve de Üyeler ile Şirket’in hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi maksadı ile akdedilmiştir.

1.4 Şirket, Uygulama üzerinde yer alan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya Uygulama’da yer alan açıklama veya diğer politika belgelerinde yapılacak değişiklikler Üyeler’in tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. Bununla birlikte, Üyelik Sözleşmesi veya Uygulama’da yer alan açıklama veya diğer politika belgelerinde değişiklik yapılması halinde Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’ni fesih hakkını haizdir.

2. TANIMLAR

Uygulama: EmlakCep adı ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tarafı olmayan üçüncü kişilere ait AppStore ve Google Play Store akıllı telefon uygulama mağazalarından ulaşılabilen, Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile kapsamı belirlenen Hizmetler’i sunduğu akıllı telefon uygulamasıdır. İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Uygulama “EmlakCep” adıyla da anılabilir.

Hizmetler: Uygulama üzerinde Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından sunulan platform sağlama Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

Üye: İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin koşulları doğrultusunda Uygulama’ya üye olan ve Uygulama’da yer alan Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye “Müşteri” adıyla da anılabilir. Üyeler’in Uygulama aracılığıyla iletişime geçtiği Emlakçıların yürüttüğü emlakçılık faaliyetine ilişkin, Şirketin hiçbir sorumluluğu ve/veya taahhüdü bulunmayıp; Üyeler, Kurumsal Üyeler ile tüm iletişim ve ticaretlerinde kendilerini koruyacak her türlü tedbiri almakla yükümlü olduklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kurumsal Üye: Uygulama içerisinde ayrı bir üyelik tipi ile yer alan ve emlak komisyonculuğu mesleği ile iştigal ettiğini beyan eden kişilerdir. Uygulama içerisinde ilan yayınlayarak ve Üye’lerin gayrimenkul arayışlarını yanıtlayarak Üyeler ile iletişime geçerler. İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Kurumsal Üye “Emlakçı” adıyla da anılabilir.

İlan: Emlakçılar ya da Üyeler tarafından Uygulama’da “İlanlar” başlıklı bölümde diğer Emlakçılar ya da Üyeler ile paylaşılan her türlü gayrimenkul bilgisidir.

Talep: Emlakçılar ya da Üyeler tarafından Uygulama’da “Talepler” başlıklı bölümde diğer Emlakçılar ya da Üyeler ile paylaşılan her türlü gayrimenkul arayışı bilgisidir.

İçerik: Uygulama’da yayınlanan veya Uygulama üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Üyeler tarafından Uygulama’da görüntülenebilen her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi; Uygulama’nın yaratıcısı ve Uygulama’nın her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkı sahibi olan ve Şirket ile Uygulama üzerinden sağlanan Hizmetler’den yararlanmak isteyen Üyeler arasında geçerli olup Uygulama’ya üye olmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

3.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle;

3.2.1 Gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını;

3.2.2 Tüzel kişi Üyeler ise, Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu;

3.2.3 Gerçek ve tüzel kişi Üyeler, Şirket tarafından herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını

peşinen beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca Üyeler, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Uygulama’da sağlanan Hizmetler’i kullanmaya, Uygulama’ya giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Uygulama’ya girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermek gerekmeksizin üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Şirket, üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesme hakkını haizdir.

3.4 Üyelik, Uygulama’nın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişiler tarafından gerekli olan üyelik formunun doldurulması, geçerli kimlik bilgilerinin verilmesi, gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespiti, Şirket tarafından SMS ile gönderilen onay kodunun ilgili alana girilmesi ve Şirket tarafından tüm bu işlemlerin onaylanması ile tamamlanır.

3.5 Üyeler, Şirket’in Uygulama’nın ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, Hizmetler’in verilebilmesi için Uygulama’da gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Üyeler Uygulama üzerinde doğru ve tam bilgileri girmekle yükümlü olmakla birlikte, Şirket’in diğer Üyeler’in ve Kurumsal Üyeler’in girdiği bilgilerin doğruluğundan ve eksiksizliğinden sorumlu olmadığını peşinen kabul ederler. Bu kapsamda, Üyeler, Uygulama’da kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Şirket’in doğmuş ve doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

3.6 Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Şirket’e bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımları engellemek amacıyla Üye’nin Uygulama’ya erişimini engelleme, üyeliğini askıya alma ve/veya sona erdirme hakkına sahiptir.

3.7 Şirket, Üyeler’in üye olurken sağladıkları ve Uygulama veri tabanında tutulan bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Üyeler’in genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Üyeler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

3.8 Şirket, Üyeler tarafından, “Talepler” başlıklı bölümde yayınlanan her neviden İçerikler’i, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde dilediği şekilde kullanabilir. Ayrıca Uygulama içerisinde yer alan tüm İçerikleri istatistiki bilgilere dönüştürerek reklam ve/veya pazarlama alanında kullanabilir.

3.9 18 yaşından küçük kişiler Uygulama’ya üye olamazlar. Üyeler’in 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Üyelik Sözleşmesi derhal ve ayrıca herhangi bir bildirimde yapılma zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.

3.10 Şirket Uygulama’nın kullanımını sınırlama, bir ücrete tabi tutma veya Uygulama’nın belirli kısım veya bölümlerini ayrıca bir ücrete tabi tutma hakkını saklı tutar.

3.11 Şirket, sunduğu Hizmetler kapsamında hiçbir Üye’ye belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12 Üyeler tarafından yüklenen İçerikler’in Üyeler tarafından Uygulama’yı kullandıkları cihazda veyahut da başka bir cihazda yedeklenmesi esastır. Şirket, İçerikleri ve Üyeler’e ilişkin verileri üçüncü kişilerden alacağı hizmet kapsamında yedekleyecek olmakla birlikte, bu hususta Üyeler’e herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu kapsamda Üyeler, Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazdan herhangi bir nedenle silinmesi halinde Uygulama üzerine kaydettikleri tüm verilerin de silineceğini, Şirket’in yedeklenen verileri muhafaza etmekle yükümlü olmadığını peşinen kabul eder.

3.13 Üyeler, para kaybı, itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nın kullanımı sebebiyle veya neticesinde veyahut da Uygulama’nın kullanılamaması sebebiyle meydana gelen her türlü zarardan Şirket’i ari tutacaklarını, bu sebeplerle Şirket’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Genel Olarak

4.1.1 Tüm Üyeler, Uygulama’da tanımlı olan isim, soy isim, telefon, adres, e-posta ve bunlarla sınırlı olmamak üzere talep edilen tüm bilgilerin doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket’in bu bilgilerin doğru olmadığını tespit etmesi halinde, Şirket, Üye’ye ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işlemleri ve/veya üyeliği iptal edebilir ya da uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir. Bu kapsamda, Üye tarafından verilen bilgilerin eksik olmasından veya güncel olmamasından Şirket sorumlu değildir.

4.1.2 Üye, Şirket tarafından belirlenen ve Uygulama’da yayınlanan kurallar ve duyurular uyarınca Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket, dilediği zaman, Uygulama üzerinden gerekli duyuru ve bildirimleri yaparak Uygulama’da değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasında bulunamazlar. Bu kapsamda, Uygulama’da yayınlanan kurallar ve duyurular da işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4.1.3 Üyeler, Uygulama’da yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Üyeler’in, Uygulama’da yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Üyeler, Uygulama’da yapacakları tüm işlemlerde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

4.1.4 Üyeler, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. Şirket’in, mevzuata aykırı olduğunu veya herhangi bir konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği İçerikler’i yayımlamama hakkı ve yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Uygulama’nın bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen İçerikler sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.1.5 Şirket’in, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alma, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutma veyahut da işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

4.1.6 Şirket’in Üyelik Sözleşmesi ve eklerine aykırılık hallerinde maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri, Uygulama’nın herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte veya herhangi sair bir durumda Uygulama’nın kullanılamaması sebebiyle için Üyeler herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.1.7 Uygulama’nın kullanımı aylık işlem ve saklama hacimlerinin sınırlandırılması da dahil olmak üzere her şekilde ve sadece Uygulama üzerinden belirtilerek kısıtlanabilir. Bu taktirde Üyeler, kazanç kaybı da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir tazminat talebinde veya kazanılmış hak iddiasında bulunamazlar.

4.1.8 Şirket, Üyeler’den talep edilen her neviden bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle SMS, e-posta veya benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Şirket’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için Şirket’in sözleşme ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişilere aktarılabilir, bu kişiler tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

4.2 Üyelik Profilleri

4.2.1 Uygulama’da her Üye, aktif bir e-posta adresi kullanmaktadır ve her e-posta adresi yalnızca bir üyelik için kullanılabilir. Üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Şirket sorumlu değildir. Üyeler, hesaplarında veya şifrelerinde her türlü yetkisiz kullanımı ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Şirket’e bildirmeyi kabul ederler. Üyeler, hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sonucunda başka birinin Üye’nin profilini, şifre veya hesabını kullanması nedeniyle Şirket’in, diğer Üyeler’in veyahut da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirler.

4.2.2 Üyeler, kendilerine ait bir profil oluşturmakla yükümlüdür. Bu profilin oluşturulmasında Üyeler, kendilerinden talep edilen bilgileri ilgili yerlere yazmakla yükümlüdür.

4.2.3 Üyeler, kendileri için oluşturulmuş profilleri hiçbir şart ve koşulda başka bir kişiye devredemez veya hiçbir şekilde başkalarınca kullanımına izin veremezler. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş profili üçüncü bir kişiye devretmesi veya kullanıma açması halinde Üyeler Şirket’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkını haiz olduğunu kabul ve beyan ederler.

4.3 İçerikler

4.3.1 Üyeler tarafından paylaşılan Talepler ve İlan’lar ve bu kapsamda söz konusu Talepler ve İlanlar’ın paylaşılması da dahil olmak üzere Talepler ve İlanlar’dan doğan tüm sorumluluk Üyeler’e aittir. Üye, Talep ve İlanlar’da sadece gayrimenkul arayışına dair bilgi veya sahip olduğu gayrimenkulün bilgisinin bulunacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, her ne koşulda olursa olsun Talep ve İlanlar’da hiçbir suretle üçüncü kişilerin isimlerini veya sair kişisel verilerini paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.

4.3.2 Şirket, Talep ve/veya İlan’dan veya Talep ve/veya İlan’ın paylaşılmasından doğabilecek kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz. Talep ve İlanlar’ın hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygunluğu, doğruluğu, genel ahlak kurallarına uygunluğu ilgili Talep ve İlan’ı paylaşan Üye’nin sorumluluğundadır.

4.3.3 Üye, Uygulama’ya kendi hesabı kullanılarak yüklenen İçerikler’in şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, karalama, kötüleme, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek hiçbir sonuç doğurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.4 Şirket, Talep ve İlanlar da dahil olmak üzere paylaşılan tüm İçerikler’i her zaman, önceden bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaksızın değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve/veya silme hakkını saklı tutar.

4.3.5 Şirket, Üyeler tarafından yüklenen İçerikler’in belirli bir süre ile veya süresiz olarak Uygulama üzerinde bulundurulacağına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta veyahut da garanti vermemektedir. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’in Uygulama üzerinden silinmesinden veyahut da sair şekilde kaybolmasından sorumlu değildir.

4.3.6 Üyeler’e Uygulama üzerinden iletişim imkanı tanınması durumunda, Üye iletişim araçlarını yalnızca hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, söz konusu iletişim araçlarında ve İlanlar’da gayrimenkul dışında farklı bir ürün ve hizmet bilgisi paylaşmayacağını, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar veyahut da Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.7 Şirket’in, Şirketin çalışanlarının ve yöneticilerinin, Uygulamada Üye’ler ve Kurumsal Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu İçerik’ler dolayısıyla Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Şirket’in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Üye’ler kabul ve beyan etmektedir.

4.3.8 Üyeler, Talepler bölümünde gayrimenkul arayışlarını paylaşırken, gayrimenkul arayışlarına ve iletişim bilgilerine dair ne kadar bilgi paylaşacaklarına kendileri karar verir. Şirket, Üyeler’in iletişim bilgilerini diğer Üyeler ve Kurumsal Üyeler ile paylaşmaz. Şirket, Üyelerin gayrimenkul arayışlarını diğer Üyeler ve Kurumsal Üyelere ulaştırmak ile yükümlüdür. Söz konusu gayrimenkul arayışları ve bu arayışlara diğer Üyeler ve Kurumsal Üyeler’in önerdiği hizmet ve/veya gayrimenkul ilanın içeriği dolayısıyla Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Şirket’in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Üye’ler kabul ve beyan etmektedir.

4.3.9 Şirket’in Uygulama üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olup olmadığını denetleme veya kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda Üyeler’in kendi arasındaki ve Kurumsal Üyeleri ile olan her türlü iletişimi ilgili Üyeler’in sorumluluğundadır.

4.3.10 Diğer Üyeler ve Kurumsal Üyeler, uygulama üzerinde kendilerine veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. ÖDEME KOŞULLARI

5.1 Üyeler, Uygulama’da verilen Hizmetler’den ancak Uygulama’da belirtilen ücretleri, Uygulama’da belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. Şirket, Uygulama’nın kullanımını tamamen ücretsiz olarak sunma hakkını saklı tutar.

5.2 Şirket, Uygulama’nın kullanımını belirli bir deneme süresi ya da belirli bir içerik adetine kadar ücretsiz olarak sağlayabilir. Bu taktirde Üyeler, Uygulama’yı Uygulama’da belirtilecek süre veya adet boyunca ayrıca bir ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme süresinin veya içerik adetinin sonunda Üye, Uygulama’yı kullanmaya devam etmek istemesi halinde Uygulama’da belirtilen ücreti ödemekle yükümlüdür.

5.3 Uygulama ve Hizmetler’e ilişkin ücretler ve ödeme koşulları Uygulama ve/veya tüm hakları Şirket’e ait olan www.emlakcep.com alan adlı internet sitesi üzerinden ilan edilir ve Üyeler tarafından peşin olarak belirlenen şekilde ödenir. Şirket söz konusu ücretlerde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını haizdir. Ücretlerde değişiklik yapılması halinde Üye herhangi bir hak kaybı veya kazanılmış hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. Bununla birlikte ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişikler, Üye’nin üyelik döneminin veya satın alınan içerik adeti hakkının sona ermesine değin uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin veya içerik adeti hakkının başlamasıyla veya satın alınması ile geçerli olacaktır. Bu kapsamda Üye, ücret değişikliğini kabul etmemesi halinde üyelik süresinin sonunda Uygulama’daki üyeliğini sona erdirebilir veya içerik adeti hakkının bitişinde yeni bir içerik hakkı satın almayabilir.

5.4 Üye’nin haklı bir neden olmaksızın üyeliğini sona erdirmesi halinde Şirket’in herhangi bir nedenle geri ödeme veyahut da ücret iadesi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyeliğin sona erdirilmesi halinde ilgili Üye’nin hesabı, ücreti ödenmiş olan sürenin veya içerik adetinin sonuna kadar kullanılabilir durumda tutulacaktır.

5.5 Süreli üyeliklerde Üyeler, üyelik süresinin bitiminden 30 otuz) gün öncesinde iptal edilmediği taktirde her üyelik sürenin sonunda ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden yenilenir.

5.6 Uygulama’nın kullanım ücreti Uygulama’da belirtilen üçüncü kişilere ait çevrimiçi online) mağazaların ödeme yöntemleri kullanılarak yapılacak olup yapılacak ödemelere ilişkin faturalar Üye’nin ödeme yaptığı çevrimiçi online) mağazalar tarafından kesilerek Üye’ye e-posta marifetiyle ulaştırılacaktır. Bu kapsamda, Apple Store ve Google Playstore üzerinden yapılan ödemelerde belirtilen çevrimiçi online) mağazalar tarafından belirlenen kur ve kur basamakları ile döviz kuru hareketleri nedeniyle ücretlerde değişiklikler söz konusu olabilir. Şirket’in belirtilen değişiklikleri Üyeler’e önceden bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Üye, ücretin belirlenmesi, ödemenin yapılması ve faturanın gönderilmesi süreçlerinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

6.1 Üyeler, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Hizmetler’i kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar.

6.2 Üyeler, Uygulama’da yer alan İçerikler’i çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyecelerini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.3 Her ne neviden olursa olsun ve kimden kaynaklanırsa kaynaklansın teknik aksaklıklardan dolayı Uygulama’da meydana gelecek hata ya da kesintilerden Şirket sorumlu tutulamaz.

6.4 Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üye’nin davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Uygulama’nın kullanımı, içeriği, Üyeler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

6.5 Uygulama kullanılırken, Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı İçerik yayınlayamaz. Üyeler bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde Şirket aykırılığa sebep olan Üye’nin üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.

6.6 Şirket, Üyeler’e ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Üyeler’in bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve İnternet Sitesi’nde var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

6.7 Şirket’in herhangi bir İçerik’e, talebe, soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.8 Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyeler’den gayrimenkul dışında herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyeler’e yönelik "e-posta zincirleri" kurulamaz.

6.9 Uygulama’da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu türden materyallerin kullanılması durumunda mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir bilginin sayfanın açıkça görünür bir alanına eklenmesi zorunludur.

6.10 Üyeler, gönderdikleri her türlü İçerik için, Şirket’e söz konusu İçerik’i kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak verirler. Bu sebeple Üyeler, Şirket’e ruhsat tesis etmek istemedikleri herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodlarını veya orijinal artwork gibi içeriği Uygulama’ya göndermemelidir.

6.11 Şirket, Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmez. Şirket, Uygulama’nın sürekli olarak erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Üyeler, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.12 Üyeler, yükledikleri İçerikler ile Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Üyeler, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i ber’i kıldığını kabul eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1 Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket, Üye’ye Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında geçerli olmak üzere, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım hakkı sağlamaktadır.

7.2 Üye, hiçbir şekilde ve nedenle Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, derleme ve sair şekillerde Uygulama üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma ve/veya Uygulama’dan eser oluşturma hakkına sahip değildir.

7.3 Üye, herhangi bir şekilde Şirket’in veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanma hakkını haiz değildir.

7.4 Şirket’in önceden yazılı izni alınmaksızın, Uygulama üzerinde otomatik program, robot, crawler, örümcek, veri madenciliği data mining) veri taraması data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması hukuka aykırı olup Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, "Şirket"in ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7.5 İşbu Üyelik Sözleşmesi; Üye, Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

7.6 İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulamasından ve/veya Uygulama’nın kullanımından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olup her türden uyuşmazlıklar bakımından Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerli olacaktır.

8. YÜRÜRLÜK

8.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi, Uygulama’da yapılan faaliyetin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Şirket işini, ticari ortaklığını ve Uygulama’nın adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir Uygulama veyahut da internet sitesi üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.

8.3 Üyelik Sözleşmesi’nin feshi, Üye’nin ve Şirket’in fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.