Tarihin En Büyük Çöküşlerinden Biri: Florida Emlak (30/07/19)

Ağızları açık bırakan finansal skandallar, piyasaları silip süpüren devasa borsa çöküşleri, ekonomik balonlar ve daha niceleri söz konusu olduğunda, en tipik örneklere kapitalizmin sıkça ödüllendirdiği bazen de en ağır şekilde cezalandırdığı ABD’de rastlıyoruz. Bu örneklerden biri de Florida Emlak Balonu.<...


İncele

En Karlı Yatırım Hangisi? Yatırım Önerileri (31/07/19)

En karlı yatırım aradığınız tek şey olabilir. Ancak paranızı yatırabileceğiniz pek çok farklı yatırım türü vardır. Altın, emlak, tahviller ve hisse senetleri yatırım türlerinin sadece birkaç örneğidir. Hepsi de olumlu ve olumsuz yanlara sahiptir. Bu nedenle her yatırım türü sizin için en iyi yatırım olmayabilir.

Paranızla...


İncele

Kuzey Kıbrıs (31/07/19)

Coğrafî bakımdan Kuzey Kıbrıs’ı, Beşparmak dağları ikiye ayırmaktadır. Güneyde Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya kadar Meserya ovası, Lefkoşa’dan Lefke’ye kadar ise verimli Güzelyurt Ovası uzanmaktadır. Kuzeyde ise Beşparmakların eteklerinde zengin kıyı şeridinde birbirinden güzel koylar ve dağ eteklerinde bahçeler bulunmaktadır.

İncele

Van'ın Eşsiz Değerleri (31/07/19)

Van il merkezinin sınırları içerisinde olup, merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık, 20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 m. yüksekliğinde doğal bir kütleye sahiptir. Güneyden sarp ve dik, kuzey...


İncele

ŞUAYİP ŞEHRİ ÖZKENT (28/07/19)


URFA HANLARI
Şanlıurfa şehir surlarının Samsat Kapısı dışında bulunan bu hanın
kitabesi günümüze gelemediği gibi kaynaklarda da onunla ilgili
bilgiye rastlanmamıştır. Bu bakımdan yapım tarihi kesinlik
kazanamamıştır. Yapı üslubundan XV.-XVI.yüzyıllarda yapıldığı
sanılmaktadır. Bu han kervanların şehre girmeden konaklama...


İncele

ŞANLIURFA TARİHİ (28/07/19)

M.Ö. 600.000 yıla kadar uzanan Paleolitik Döneme kadar
tarihlendirilen Urfa, Epipaleolitik
ve Neolitik Çağlara tanıklık etmiştir. Urfa kent merkezinde yapılan
araştırmalar tarihe ışık
tutacak niteliktedir. Bunlardan en önemlilerinden biri; bugünkü Halil
ür-Rahman Gölü’nün
Balıklıgöl) kuzeyinde ger&cc...


İncele