#116 Pera GYO
Firma Adı : Pera GYO
Adres : Beyoğlu / İstanbul-Avrupa Adres: Rıhtım Cad. No:51 34425

İstanbul (Avr) - Beyoğlu - Piyalepaşa Mahallesi

Yetkili :
Telefon : +90 212 2434450
GSM :
Web adresi : peragyo.com
E-posta :
Hizmet :
Ürünler :
Görüntüleme : 713
Açıklama :

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Eski ünvanı Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.) "Şirket") 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 20 Ocak 1992 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilip, 24 Ocak 1992 tarih ve 2952 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan edilerek kurulmuştur. Şirket bir yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunurken gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na "SPK") başvurmuş ve SPK'nun 11 Ağustos 2006 tarihli izni sonrası, 06 Eylül 2006 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda onaylandığı üzere faaliyet konusu ve ünvanını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler 11 Eylül 2006 tarihli, 6639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış ve tescil edilmiştir. ​Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular doğrultusunda gayrimenkul portföyü oluşturmak ve portföyündeki gayrimenkulleri geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Buna göre Şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. Şirketin hisseleri 1992 yılında halka arz olunmuş olup, % 100 'ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İMKB) işlem görmektedir.

Yorumlar